FERHENGE KÎ PIÇUK ( KÜÇÜK KÜRTÇE- TÜRKÇE SÖZLÜK)

Kategori: Genel | 0

A

Abori Maddi
Alikar Yardımcı
Av Su
Amade Hazır Etmek
Amojnê Yenge (Amca hanımı)
Anor Gurur
Aşiti Barış
Avayi Bina
Awana Onlar
Ava/Eva Bu
Agırküj İtfaiyeci
Agit Kahraman, yiğit
Agir Ateş
Aligir  Taraftar
Agirküji İtfaiye
Anaha  Şimdi
Awayi (awayi min) Göre (bana göre)
Adar Mart
Aşit Çığ
Anin Getirmek
Asuman Gökyüzü
Axpîn ?

B

 

 

Ba Rüzgar
Ba ê sürr, Ba ê germ Soğuk rüzgar, sıcak rüzgar
Bager Tipi
Baran Yağış
Bav Baba
Bavpir Babaanne
Bedew Güzel
Belek Alaca
Belengaz zavallı, fakir, kimsesiz
Berf (berf dıbare) Kar (kar yağiyor)
Berx Kuzu
Berxvan Çoban (kuzu için
Berxwedandin Dayanmak
Beş (Hespa Beş) Alnı Beyaz At
Bıcerıbandın Denemek
Bıdehev Toplamak
Bêr (bıve) Götürmek (götür)
Bıra Erkek Kardeş
Bırazi Yeğen (erkek kardeşin erkek çocuğu)
Bıraziyê Yeğen (erkek kardeşin kız çocuğu)
Bızeng Bilek
Bızın Keçi
Bin (bina wi nexweşe) Koku (kokusu hoş değil)
Bin (bina xwe bıgıre Nefes (nefesini tut)
Bîrin Yara
Bîrrek Testere
Bîrrin Kesmek
Buk gelin
Bühüst Karış
Biryakirin  unutmak
Bir (Bireki kur) Kuyu (Derin bir kuyu)
Birvakirin (min birva te kir) Özlemek (seni özledim)
Bazırgani Ticaret
Bıhêlin (bıhêle ez herrım) İzin vermek (izin ver/bırak gideyim)
Beridandin (destê min berde) Bırakmak (elimi bırak)
Betalkirin İptal
Berê (berê tü were) Önce (önce sen gel)
Bura (bura ê min) Kayın (Kaynım)
Ba te (ez hatım ba te) ?
Bêje/Bêjin (Dıbêje) Söylemek (Söyliyor)
Bajo (ga bajo, seviyê bajo) Sürmek (öküzü sür, tarlayı ek)
Bışopinin (şopa mida were) Takip etmek (izimden gel)
Bıri Kaş
Bıjang Kirpik
Belgi Yastık
Berjêr Yokuş aşağı
Bejin (Bejn ü bal) Boy (boy pos)
Belê Evet
Birindar Yaralı
Biraküş Kardeş katili, kardeşini öldüren
Binerd Toprakaltı
Bindest El altında (özgür olmayan, başkasının emri altında)
Bext Şans
Bêbext Şansız
Bêhêvi Umutsuz
Bıhevi Umutlu
Bask Kanat
Büşqül Küçükbaş hayvan dışkısı
Berdest ? yardımcı manasında
Bend İp
Berzeq ?
Bar (bar ê min) Yük (yüküm)
Badihewa Bedava
Buyin (bu, nebu) Olmak (oldu, olmadı)
Betalkirin İptal
Barxane ?
Bılınd Yüksek
Berjor yukarı, yanaç
Bılındkirin Yükselmek, yükseltmek
Bisalığa Söylenenlere göre
Bazın Bilezik
Bêhış şaşkın, şuursuz
Bıhisti Duymak
Bılur Kaval
Binge Temel
Berê Önceden
Berêvar Akşamüstü
Berjêkirin İndirmek
Büxü (büxü çu) Kendi (kendi gitti)
Barkirin Yüklemek
Bilurvan Kaval çalan
Baweri İnanç
Berbang Şafak vakti
Behici Ağlamaktan boğuldu/çatladı (bebek için)
Bêhêvi Umutsuz
Berpirs Sorumlu
Bıserkeftin Kazanmak, başarmak
Bihevra Beraber

 

C, Ç

Cenu Tay
Ceribandın (wiya biceribine) Denemek (onu dene)
Cinar Komşu
Cot (coteki sol) Çift (bir çift ayakkabı)
Çel (çeleki kure) Çukur (derin bir çukurdur)
Çêlek İnek
Çep Sol
Çev Göz
Çev berdabuin Göz değmesi, nazar
Çevnebari Çekememezlik
Çi jı terra Sanane
Çırtık (çırtık da xwe) ?
Çiya (çiya ü bani) Dağ
Çok Diz
Çop Dürüm
Çubun (ew çu) Gitmek (o gitti)
Çevjêgırtın Nazar, göz değmesi
Cürüm Suç
Çirok Hikaye
Cem (ez hatım cem te) Yanı
Ci (ewa ci yê mine) Yer, yatak (o benim yarimdir/yatağımdır
Çepıl Ön kol
Çip Bacak
Çirpî ? (ince ve esnek sopa!)
Ço Sopa
Culığ Hindi
Çi (ava çiye) Ne (bu nedir)
Camêr Bey efendi, iyi adam
Cıl Kilim
Ce/Ceh Arpa
Cüh Kanal, su kanalı
Çiroknivis Hikaye yazarı
Çêre Yeşillik, yeşil ot
Cehimi (cehimi çu) ? Gebermek
Cendek Leş, ölü (hayvanlar için) 
Carcaran Arasıra
Çek Elbise
Çima Niçin
Çol ?
Çille/Çile Ocak
Cotmeh Ekim
Cewi İkiz
Cihêbun Erkek kardeşlerden birinin maddi olarak ayrılması, ayrı eve geçmesi
Çavder Gözetliyen
Çi ji te ra Sanane
Çavşin  Mavi gözlü
Çê  İyi
Çêyati İyilik
Çareserî Çözüm
Cinu/cinnu (cinu buye) Delirmek (delirmiş)
Çeqilmast Ayran
Çirtik (çirtik da xwe) ?
 

 

D

Dain (mın da te) Vermek (ben sana verdim
Daê, Innê Anne
Dapir Anneanne
Deng Ses
Dengbêj Ses sanatçısı, ozan
Dêr Klise
Derew Yalan
Dergisti Nişanlı
Derguş Kucaktaki bebek
Deri Kapı
Dest El
Destkari El sanatları
Deşt Ova, düzlük
Dev Ağız
Deyn Borç
Dema Zaman, vakit
Dıl Gönül, Kalp
Dilxwaz Gönüllü
Dodmam Amca çocuğu (kız)
Dor (Dora min) Sıra (benim sıram)
Dawi Son
Disa Yine, tekrar
Diti (mın dit) Görmek (gördüm)
Dêlık Pantolon paçası
Do/Düh Dün
Dar Ağaç
Darıstan Orman
Deyndar Borçlu
Deling Pantolon paçası
Derketin Çikmak
Drej Uzun
Diroknivis  Tarih yazarı
Dılxazi İstek, gönül isteği
Desmêj Abdest
Dirêj Uzun
Dirêjkirin Uzanmak, 
Dan (Danên rojê) Üğün (günün öğünleri)
Daxin Kurmak, indirmek
Doxin ?
Dalasi Yalama
Din (din buye) Deli (delirmiş)
Demsal Mevsim
Dirêjbuin Uzamak
Doç/Dêl Kuyruk
Düpüşk Akrep

 

E,F

em biz
Esyeteg ?
Êvar Akşam
Evin Aşk
Evindar Aşık
ew o
ez ben
Ezbım Bence
Femkor Geri zekalı, aptal, anlamaz
Fıramoş Vazgeçmek, sonlandırmak
Fırin (dıfırıke) Uçmak (uçuyor)
Fesal (ket fesala min) Fırsat
Êl (Êla me) Topluluk (bizim topluluğumuz)
Erê Evet
Erd Yer
Êşbırr Ağrı kezici
Êş Ağrı
Fırotin Satmak
Fille Gavur, Kafir
Erzan Ucuz
Ênişk Dirsek
Fıre Geniş
Froşti Satmak
Êriş Hücum
Fayke Kazak
Ezman Gökyüzü
Fılıtandin Kurtulmak (hayvan için)
Elb Kova
Elbik ?
Firamoş Vazgeçmek, paydos

 

G

Ga Öküz
Gav Adım
Gav (Gava ez hatım) Vakit (geldiğim vakit)
Gavan Sığır çobanı
Gazin Sitem
Gede Oğlan çocuk
Gelece Tartışma
Germ Sıcak
Golık Buzağı
Gollıkvan Buzağı çobanı
Govend Halay
Gör Kurt
Guz Ceviz
Güh Kulak
Gıli (gıli ü gazınê xwe kır) Şikayet (sitem ve şikayetlerde bulundu)
Güj (xwe güj kır) ?
Garıs ?
Gılgıl ?
Guni/Goni ?
Güstil  Yüzük
Gu  İnsan dışkısı (bok)
Gelo (gelo eva çiye)  Acaba
Gerandin (em dıgeriyan) Dolaşmak, gezmek (biz dolaşiyorduk)
Gom (goma pez) Ağır-küçükbaş için, mezra
Genim  Buğday
Gor  Mezar
Goristan Mezarlık
Göhdarin   Dinlemek
Gêj Akli melekeyi yitirme
Giha Ot (kuru)
Gotin Söz
Gıştık Hepsi
Gıvışandin Sıkmak
Gisk  ? bir yaşında keçi
Gili (gıli ê xwe mida kir)  Şikayet (bana şikayette bulundu)
Gühar Küpe
Güli Saç örgüsü
Fıraq Kap kacak
Gisk Bir yaşındaki keçi
Glok (glokê hevir) ?
Gore Çorap
Gihandın Yakalamak
Gırti  Tutuklu
Gel Halk
Gülan Mayıs
Gürandin (deri) Yüzmek
Geh (geh aha, geh aha) Hem (hem böyle hem böyle)
Gelece (me gelece kir) Tartışma 8tartıştık)
 

 

H

Havin Yaz
Henek Şaka, espiri
Herre Git
Hesp At
Hesti Kemik
Hesudi ?Çekememezlik
Heval Arkadaş
Hezkırın Sevmek
Hıneki Biraz
Hışin Mavi
Hiv (Ronya hivê) Ay (ay ışığı)
hun siz
Hülm Nefes, nefesle çıkan hava
Hürç Ayı
Hürm Armut
Hur İşkembe, Ufak
Hatibun (ew hat) Gelmek (o heldi)
Hina (hina nehatiye) Dah (daha gelmedi)
Hêk Yumurta
Hatin Gelmek
Hêvi Umut
Hewi Kuma
Histerk Yıldız
Hogir (heval ü hogir) Dost
Hêsır Göz yaşı
Histun Direk
Herem Eş, karı
Hemu Genel
Hinbun Öğrenmek
Hiş Şuur, bilinç
Hıncıri Ezilme
Him Temel
Hingiv Bal
Heyf (heyfa te ye) Yzık, sana yazık
Heta kü (heta kü tü hati) -e kadar (sen gelene kadar)
Hevir Hamur
Hetikbirin (hetka me bir) Bezdirmek, çileden çıkarmak (bizi bezdirdi)
Hüsti Boyun
Hêrsbuin (pir hêrs buye) Kızmak (çok kızmış)
Heqas/Aqas (aqasa ji ne bu) O kadar 8bu kadar da olmaz)
Hewadis Haber

 

I,İ,î

Işk Sert
Işkai Sertlik
İsot Toz biber
İşev Bu gece
İro Bugün
İskan Çay bardağı

 

J

Jêbır Silgi
Jêr Aşağı
Jımardın (aviya bıjmêre) Saymak (bunu say)
Ji bo (tü ji bo mın hati) için (benim için geldin)
Jin Kadın
Jiyan Hayat
Jor Yukarı
Juji Kirpi
Jê berkirin Ezberlemek
 ji  de, da
Ji bo (ji bo min) İçin (benim için
Jixwe   Zaten
Jimar Sayı
Jimartin (bijmêre) Saymak (say)
Ji xeyni (ji xeyni vi) -den başka (bundan başka)
 

 

K

Kakivilk Mantar
Kekê Abi
Keli (Dıkele) Kaynama (kayniyor)
Kendal ?
Ker Eşek
Kerr u Lal Sağır Dilsiz
Kesk Yeşil
Kevani Aşçı
Kevır Taş
Kew Güvercin
Kezeb Karaciğer
Kilek (Kileka mın) Yan (Yanım)
Kozık ü külfet ?
Kuçık Köpek, it
Kur Derin
Kusi Kaplumbağa
Kuvi Yabani
Küçık Ocak
Künd Baykuş
Kürrık Oğlan çocuk
Kıfşe (kıfşe bu) Belli (belli oldu)
Kambaxê ?
Kül (küla dılêmin) Dert, yara (gönlümün yarası)
Kürreder Zıkkım
Kartol Patates
Keloxaş Bitkin düşmek
Keti (ez ketım) Düşmek (ben düştüm)
Ketibun Darlık, düşkünlük
Kêmasi Eksiklik
Keçel Kel
Kani Göze, çeşme
Külilk Çiçek
Kofi Kadın başlığı (fes gibi)
Kılam
Külav Keçe
Kon Çadır
Keremkirin (Keremke) Buyurmak (buyurun)
Kartu Bayat
Kêşandin Taşımak
Kelandin Kaynamak
Kirin (min ewi kıri) Satın almak (ben onu satın aldım)
Küllık Take
Küllek Baca
Kütan Dayak
Kın Kısa
Ked Emek
Kıt Isırma
Kıtkirin Isırmak
Kopal Baston
Külm Yumruk
Kevn Eski
Kırib ?
Kınc Elbise
Küştin Öldürmek
Kümik Şapka
Kanun Aralık
Kavir Bir yaşındaki kuzu
Kenandin Gülmek
Kızmori Karınca
Kürkırın Traş olmak
Köndik Çömelme
Ka (Ka ça) Hani (Hani nasıl)
Kale kal ?
Kûrr (bızına kürr) Kısa kulaklı (kısa kulaklı keçi)

 

L

 

Laqırdi Şaka, espiri
Lawık Oğlan çocuk
Lê hevhatın Barışmak
Lê hevxistın Kavga etmek
Lê pırskirin Soruşturma
Lêv Dudak
Lêxıstın Dövmek
Lez Hızlı
Li hevhatın Barışmak
Lihêf Yorgan
Lazut
Laçık/Leçık Bayan baş örtüsü
Leqandin Yerinden oynama (cisim9
Lome (lomê xwe mida kir) ?
Lıserhev Üstüste
Lezgin Acil
Lule Boru
Lê belê Ama, fakat
Lib (libeki genim) Tane (bir tane buğday)
Lewma ji Bu yüzden
 

 

M,N

Mal Ev, hane
Malbat Aile
Mam, Ap Amca
Meh (Meha sıbatı) Ay (Şubat ayı)
Melısandın (dı melısi)
Mêr Adam, erkek
Metê Hala
Mıl Kol
Mırişk Tavuk
Mışk Fare
Mi Koyun
Mu Kıl
Nav Bel
Navdar Ünlü
Newal Vadi
Nıg/Ling Ayak
Nogın Döge
Nüqüt Nokta
Nışkava (nışkava derket) Aniden (aniden çıktı)
Nüxüri Anne-babanın ilk çocuğu
Merz (te ez merez kırım) Dert
Maçkirin Öpmek
Mêrani Erkeklik
Neynik Tırnak
Nexweş Hata
Na Hayır, yok
Nêri Teke
Nıviskar Yazar
Nıvisandin Yazmak
Mıx  Çivi
Nan Ekmek
Namıl Omuz
Merek Samanlık
Niv/nivi Orta, yarım
Navro/nivroj Öğle(n)
Navber Orta
Naskirin (eva nase) Tanımak (bu tanıdıktır)
Mırin Ölmek
Nemir Ölümsüz
Nezan Bilmez, acemi
Nêzik Yakın
Min Benim
Newêrek  Cesaretsiz, Korkak
Mori Boncuk
Nıvışt Muska
Minak Örnek
Mıfreze Askeriye
Nüçe Haber
Miz İdrar
Mıj Sis
Mejı İlik, sinir
Molet Ara, müsaade
Mijulbuin Konuşmak
Müjuli sohbet, konuşma
Navroj Öğle yemeği
Miyaser Nasip
Mijdar Kasım
Nexweş Hasta
Navber Orta
Nifir Beddua
Nêr Erkek, eril (hayvan için)
Dişi
Meriv (li wir mervê me hene) Akraba (orada akrabalarımız var)
Mirof (mirofek hat) Adam, kişi (biri geldi)
Nir Boyunduruk
Mast Yoğurt
Mühüb Dost
Melisandin (mirîşk melisî) Çömelmek (tavuk çömeldi)

 

O,P

Paiz Sonbahar
Pal (Xwe da palê) Yamaç (kendini yamaca verdi)
Para çubun Geri gitmek
Parve (em bıxın dü para) Paylaşmak (ikiye bölelim)
Paşi Geri, Sonra
Pêçi Parmak
Pepuk Zavallı, kılıbık
Perçıfandın Şişkinlik
Peşi Ön
Pexilti ?
Peya Yaya
Pırç Tüy
Pırskırın (ka wi bıpırse) Sormak (ona sor bakalım)
Pısmam Amca çocuğu (erkek)
Pışık Akciğer
Pışik Kedi
Pışt Sırt, arka
Pirêk Nine
Por Saç
Poz Burun
Peyv Kelime
Pıra/gotin Söz
Parizandın (xwe bıparêze Korumak (kendini koru)
Pel Sayfa, yaprak
Pırtuk Kitap
Omoti Yağcılık
Peni/Peeni Tekme
Poç/Poçık Kuyruk
Porbir Berber
Paqêşkirin Süpürmek
Paşi Arka
Pêşgotin Atasözü
Pırs Söz
Pars  Dilenme
Parsdar Dilenci
Parskirin Dilenmek
Parra (parra were) Geri (geri gel)
Pıştgır Arka çıkan
Pıçuk  Küçük
Pıre Küprü
Pirskirin Sormak
Pung Nane
Paşiv Sahur, gece yemeği
Pexilti Çekememezlik
Pirti pirti  Parça parça
Pêçandin Sarmak
Pivandin (min piva) Ölçmek (ölçtüm)
Pozbilind Kendini beğenmiş
Pêr Önceki gün
Pîvandin Ölçmek
Pêpirek Merdiven, basamak
   

 

Q

Qacqıci (Qacqıci da min) Gıcıklık
Qerin Çığlık
Qerin ü qazin Çığlık ve feryat
Qerina bêdend Sessiz çığlık
Qerqaş Beyaz Koyun
Qürçimandın Buruşturmak?
Qüncik Köşe
Qırık (qirrıkamın xıtımiye) Boğaz (boğazım tıkandı)
Qels Güçsüz
Qetandin (qetya) Kopmak (koptu)
Qiyame Yokuş (yokuş yukarı)
Qaz Kaz
Qüllik Delik
Qelandin Kızartmak
Qtix, Mast Yoğurt
Qerimi Kıramp
Qırkirin Telef olmak, kökünü kazmak
Qülıng *
Qoç Boynuz
Qun Popo, güt
Qalkirin Bahsetmek
Qemer  Esmer
Qedandin  Gücü yetmek
Qile Kusur
Qayîde Adet, usul
Qûrre Havalı
 

 

R

Rast Sağ
Reben Zavallı
Rêber Yol gösteren
Reçilek ?
Rênas Yol bilen
Rewıl Canavar
Rewi Yolcu
Rınd (rewşa wi rınde) İyi (durumu iyidir)
Ro Güneş
Rodi (Viya ro diye) Göngüren (bu gün görmüş)
Roj Gün
Rojava Gün batımı, batı
Rojhılat Gün doğumu, doğu
Ronahi Aydınlık
Roni Aydın
Rovi Tilki, 
Ramisandin Öpmek
Rasti Doğru
Rıcıfandin (tü dırıcıfi) Titreme, (sen titriyormusun)
Rêx Büyükbaş hayvan dışkısı
Rızi Çörük
Rakirin Kaldırmak
Rabuin Kalkmak
Raxıstin Sermek
Rut Çıplak
Reş Siyah
Rewş Durum
Ris Yünden örülmüş ip
Ruvi bağırsak
Run Yağ
Runê nivîşk Tere yağı

 

S,Ş

Sar (baê sar) Soğuk (soğuk rüzgar)
Serfirazdın Gurur duymak
Seri lê xıstın Başvurmak
Serkefti Başarı
Serma Soğukluk
Sêv Elma
Seva (tü seva mın hati) İçin (benim için geldin)
Sêwi Yetim
Sıbe (rabe sıbe ye) Sabah (kalk, sabahtır)
Sıpi Beyaz
Sirtuk Şımarık?
Sist Gevşek
Sıvê/Sıbê Yarın
Siyar Atlı
Sol Ayakkabı
Sor Kırmızı
Sürr soğuk esinti
Şandin (mın wirra şand) Göndermek (ben ona gönderdim)
Şênai Şenlik
Şerbık Kupa, su bardağı
Şerr Kavga, savaş
Şev Gece
Şıl Islak
Şıli Yağmur
Şılope Karlakarışık yağmur
Şırinai Tatlı
Şiret Tavsiye,tembih
Şirmaq Sille
Şivan Çoban (koyun için)
Şum (şum bu ye) Şımarık (şımarmış)
Şikandın Kırmak
Sal Yıl
Serê Salê Yılbaşı
Şiayi ?
Şun (şuna te) Yer (senin yerin)
Şal Pantolon
Şin/Şinai Yas
Serxweşi Başsağlığı
Sergin Tezek
Seri Baş, kafa
Serkêş Başı çeken
Şiv Akşam Yemeği
Standin Satın almak
Sıvık Hafif
Sırtuk ?
Şerpeze Perişan
Serokkomar Cumhurbaşkanı
Serokwezir Başbakan
Seva (seva min) İçin (benim için)
Sing Göğüs
Şêrig Ortak, emsal, miras ortağı
Sazkirin Kurmak
Sanig ?
Şir Süt
Şêr Aslan
Şerjêkirin Hayvan/canlı kesmek
Seridi Olgunlaşma (bitkiler için)
Sêtilik Çatal
Şerm Ayıp
Şabuin (em şa bun) Sevinmek (sevindik)
Sıbat Şubat
Şikesti Kırık
Sorik Kızamık
Saği Canlı
Şop İz
Şilo Bulanık
Satil ?
Sitil ?
Sivnik Süpürge
Şuşe Cam
Sing û ber ?
Şunda Geri
Şundahiştin Geri bırakmak
Şundamayî Geri kalmak
Şabuîn Mutluluk, sevinç

 

T

Tağ (Tağa jor) Mahalle (Yukarı mahalle)
Tel (tema vi tele) ?
Telde (xwe xıst telde, ne düxiya) Kuytu yer (kuytu yere girdi, görünmiyordu)
Tem (tema wi xweşe) Tad (tadı güzeldir)
Tên Nemli, rutubetli
Teng Dar
Tengav Boğaz, geçit
Teri Karanlık
Tev Güneş (güneş ışığı, güneş açmak)
Tıri Üzüm
Tırş, tel Ekşi, ?
Tuj Acı
Sen
Tarış Davar, büyük baş hayvan
Tenık Sığ, ince
Tışt Şey, ?
Têji Tazı
Tinne Yok
Tewle Ağır (büyükbaş hayvan için)
Tevşo Keser
Tengasi Darlık
Te Senin
Tırsandin Korkmak
Tevizi Uyuşma
Tewlehev (tevlihev kir) Karışık, karıştırmak (karıştırdı)
Taştê Kahvaltı
To Kymak
Tirmeh Temmuz
Tebax Ağustos
Telik Takke
Tewandin Eğmek
Tewli Katılma
Tirsonek Korkak
Tırs Korku
Tari Karanlık
Têr (têra min dike) Yeter (bana yeter)

 

W-V

Were (ez hatım) Gel (geldim)
Wesait Araba
Werdeg Ördek
Wendabuin Kaybolmak
Vala Boş
Wergerandin Devrilmek
Veqetandin Ayırmak, ayrılmak
Vekirin Açmak
Vir Bura
Wir Ora
Wi Onun (erkek için)
Onun (kadın için)
Werimandin Şişmek
Wêrek Cesaret
Wer (ma wer nine?) Öyle (öyle değil mi?)
Vedigerani Çevirmek, döndürmek

 

X

Xal, Xalo Dayı
Xalojnê Yenge(Dayı hanımı)
Xalti Teyze
Xani Bina, ev
Xarkırın Eğmek
Xarzi Yeğen (kız kardeşin erkek çocuğu)
Xarziyê Yeğen (kız kardeşin kız çocuğu)
Xelat Hediye
Xêli (Xwe bı Xêline ) Süs (Kendini üsle)
Xerib Yabancı
Xeribi Yabancılık, gurbet
Xezal Ceylan
Xuçê Abla
Xuşk Kız Kardeş
Xweda (Jı xwe da) Allah (kendinden veren)
Xweş Hoş, iyi
Xweş (tema wi xweşw Hoş, iyi (tadı güzeldir, hoştur)
Xwezi bê-ı canê te Ne mutlu sana
Xwezıla Keşke
Xıtımandin (wiya bıxıtımine) Tıkanmak (onu tıka)
Xebıtandın (zu bixebite) Çalışmak (çabuk/hızlı çalış)
Xwesi Kaynana
Xezur Kaynata
Xülam Hizmetkar, hizmetçi
Xilas Bitti
Xweli Toprak
Xoy Tuz
Xew Uyku
Xesil Hasır
Xemgin Üzüntülü, kaygılı
Xun Kan
Xun şirin Sıcak kanlı
Xürrüfi ?
Xewn Rüya
Xudan Ter
Xwestini İstek
Xêrxaz Hayırlı
Xiret Gayret
Xwediti Sahiplik
Xalxalok Uğur böceği
Xwarin Yemek, yiyecek
Xeniqandin Boğmak, boğulmak
Xeyidi Küsmek
Xapandin Kandırmak
Xêrxwaz Hayırlı
Xweştir (ji viya xweştire) Daha güzel (bundan daha güzel)
Xweştirin En güzel
Xozan ?
Xweîdarî Sahiplik

 

Z

Zarru zêrç Çoluk çocuk
Zava Damat, enişte
Zer Sarı
Zêr Altın
Zık Karın
Zıman Dil
Zırav İnce
Zıvıstan Kış
Zipık Dolu
Ziv Gömüş
Zozan Yayla
Zu Çabuk, hızlı
Zirze Kapı kilidi
Zanebun (dızane) Bilmek (biliyor)
Zaha Kuru
Zahakirin Kurutmak
Zirç Tavuk dışkısı
Zaniti Bilmek
Zeğm Güçlü
Zerik Sarılık
Zinde Canlı
Zivirandin Dönmek, çevirmek
Zêde Fazla
Zare zar ?
   

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir